Curs: “Intervenció socioeducativa en casals de gent gran”

Té com a objectiu aprendre a planificar, dissenyar, desenvolupar i avaluar les dinàmiques i activitats programades i potenciar i desenvolupar les capacitats, habilitats i destreses de les persones grans.

Continguts:

1. La gent gran avui, evolució i conceptes
2. Els casals o equipaments de gent gran a Catalunya, models
3. El rol de l’educador/a en els equipaments: funcions i tasques
4. Suport a l’associacionisme
  4.1. Funcionament d’una associació
  4.2. Especificitats de l’associacionisme de gent gran
  4.3. Socialització i participació
5. Dinamització educativa
  5.1. Programació d’activitats al casal de gent gran
  5.2. Cultura
  5.3. Lleure
  5.4. Activitat física
6.Suport a la socialització i mediació
  6.1. Espais de diàleg
  6.2. Abordatge i mediació en els conflictes
7. Atenció social
  7.1. Suports específics
  7.2. Salut física i mental

Seguir llegint:

http://www.acra.cat/-21-1-a-intervenci%C3%B3-socioeducativa-en-casals-de-gent-gran_439792?platform=hootsuite