Avançant en l’us de les TIC’s en Geriatria

Les noves tecnologies  han esdevingut de manera progressiva un suport fonamental i una eina per la pràctica clínica diària, en especial per la informació i comunicació entre professionals i pacients

També per la monitorització dels pacients de cara a la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties cròniques i promoció d’estils de vida saludable.  El gruix de la evidència de la seva efectivitat és important  en pacients adults però no hi ha tanta evidencia en població envellida donat que l’adopció de les noves tecnologies per part d’aquest grup eteri ha sigut mes lenta.  Tot i això, en l’article es menciona que actualment cada cop més persones grans utilitza i està familiaritzat amb l’ús de noves tecnologies, estimant-se fins un 60%  l’ús regular de internet en majors de 65 anys i 18% disposa de smartphones (telefonia intel·ligent).

Seguir llegint:

http://scgig.cat/avancant-en-lus-de-les-tics-en-geriatria/