Les pensions de jubilació anticipada

Ampliar les restriccions pot allargar la pobresa dels que ja no treballen per causes alienes a la seva voluntat

El recent informe de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) suavitza “aparentment” la visió catastròfica mantinguda anteriorment sobre la sostenibilitat de les finances de la Seguretat Social afegint un altre actor, l’Estat, que hauria d’assumir part de la despesa no contributiva i de funcionament del sistema.

Seguir llegint:

https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20190214/les-pensions-de-jubilacio-anticipades-airef-informe-article-opinio-julia-montserrat-7287309